บทความ "ก้นกระดก"


หน้า1  บทความสอนใจเลิกโกรธปรัชญาชีวิตอารมณ์เสียเลิกอารมณ์เสียวิธีสงบสติอารมณ์ไม่ทะเลาะเลิกเหวี่ยงแก้อารมณ์เสียข้อคิดชีวิตโกรธไม่อยากเป็นคนเจ็บเอง-อย่าเป็นคนดีมาก