บทความ "ผมแตกปลาย"


หน้า1  เกิดมาขี้เหร่ดีจะตายข้อดีของคนขี้เหร่ประโยชน์ข้อดีของคนไม่สวยขี้เหร่ซิปติดคนไม่สวยดีกว่าไม่สวยเทียนไขสาระน่ารู้ปอกหอม