บทความ "มนุษย์เงินเดือน"


หน้า1  แก้อารมณ์เสียเงินอารมณ์เสียเลิกอารมณ์เสียเที่ยววิธีสงบสติอารมณ์ไม่ทะเลาะเลิกเหวี่ยงโกรธเก็บเงินเลิกโกรธ