บทความ "รวมเรื่องอนุสาวรีย์ชัยฯ"


หน้า1  ไม่ยอมลุกจากที่นอนงานแต่งงานสวมแหวนแต่งงานไม่ยอมตื่นนิ้วนางแต่งงานตื่นสายทำไมต้องสวมแหวนนิ้วนางข้างซ้าย