บทความ "หนังสือเรียนสมัยเด็ก"
แก่ช้าอ่อนเยาว์2500?2535โชคดีรุ่นสุดท้ายหน้าแก่หน้าไม่แก่พ.ศ.คนที่เกิดวิะีทำให้หน้าเด็กหน้าเด็กหน้าดูเด็กอยากหน้าเด็ก