บทความ "เปียกฝน"


หน้า1  เงินเรื่องเหนื่อยใจแทงข้างหลังคำพูดไม่ดีเพื่อนไม่จริงใจเพื่อนร้ายเหนื่อยใจนกสองหัวเพื่อนที่ไม่ดีคนโกหกเลิกคบเพื่อนช่วยเหลือยืมเงินเห็นแก่ตัวโกหกปัญหาน่าเหนื่อยใจหัวใจคนกะล่อนเพื่อนคิดไม่ซื่อเอาเปรียบ