บทความ "เป่าขึ้น"
ตดทั้งวันตดเหม็นปวดท้องตดเยอะไส้เน่าตดบ่อยอยากตดลมตดท้องอืดลำไส้