บทความ "เวียนหัว"


หน้า1  คราบชาคนอื่นไม่เห็นใจโดนเอาเปรียบคนที่ไม่โดนเอาเปรียบดื่มกาแฟประโยชน์ล้างความสัมพันธ์ทำความสะอาดปัญหาวาไรตี้คนรอบข้างเครื่องดื่มโดนคนอื่นเอาเปรียบล้างแก้วสงสารเห็นใจคนอื่นคราบกาแฟ