หน้าดู ''ดี'' แต่ใจร้าย...หน้าดู ''ร้าย'' แต่กลับใจดี

เข้าชม : 24
ดูใจดี แต่ไม่เคยเสียสละแม้แต่เรื่องเล็กน้อย

ดูใจร้าย แต่มีอะไรพึ่งได้เสมอ

ดูเก่ง แต่ไม่เคยเริ่มต้นอะไรใหม่

ดูไม่เก่ง แต่ลงมือแล้วสำเร็จทุกเรื่อง

ดูน่ารัก แต่ได้ตลอดไม่เคยเสีย

ดูไม่น่ารัก แต่ให้ตลอดไม่เคยได้

ดูน่าไว้ใจ แต่ไม่มีใจ

ดูไม่น่าไว้ใจ แต่ช่วยเหลือเต็มที่

ดูเป็นผู้ใหญ่ แต่อารมณ์เสียง่าย

ดูเป็นเด็ก แต่คุมกิริยาได้ดี

ดูเป็นมิตร แต่คิดเฉือนใจ


ดูเป็นภัย แต่ได้ใจทุกที

ดูได้หลายที ดูได้หลายเรื่อง...

แต่อาจไม่ใช่ที่เห็น

ดูที่เป็นจริง...ฟังในเรื่องที่ไม่ได้พูดฉันยกย่องคนอยู่ 2 ประเภท

- หญิงสาวที่ยอมกรำทุกข์ทั้งๆ ที่สามารถตีจากในวันที่ชายหนุ่มกำลังสร้างตัว

- ชายหนุ่มที่ยอมซื่อสัตย์ แม้จะมีโอกาสนอกใจภรรยา ในวันที่ฐานะมั่นคง

ฉันออกห่างจากคน 2 ประเภท

- คนที่พอเห็นผลประโยชน์ก็เข้ามาจี๋จ๋าเจ๊าะแจ๊ะ

- และคนที่พอรู้ว่ากำลังตกที่นั่งลำบากก็หลบลี้หนีหายฉันปฏิเสธคน 2 ประเภท

- เวลาทำงานไม่อิงคุณธรรม

- เวลาจัดการเรื่องราวไม่มีความจริงใจ

ฉันรับผิดชอบต่อคน 2 ประเภท

- คนที่ให้กำเนิดฉัน

- และคนที่ฉันให้กำเนิดฉันถนอมรักษาคน 2 ประเภท

- คนที่กล้าให้ฉันยืมเงิน

- และคนที่ฉันกล้าให้ยืมเงิน
บทความแนะนำ

บทความ "ไลฟ์สไตล์"หน้าอกหัวนมสาระความรู้เรื่องน่ารู้