พ่อแห่งไทย ในฐานะ 'กษัตริย์ของโลก' กับรางวัลสูงสุดในประวัติศาสตร์!

เข้าชม : 293          พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะกษัตริย์นักพัฒนาที่มีเป้าหมายเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรของพระองค์ ต่างประเทศนั้นต่างก็รู้เห็นตลอดมา เรียกได้ว่าเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วทั้งโลก ซึ่ง LadyBKK เองต้องขอเอ่ยปากกระซิบตรงนี้ว่าพระองค์นั้น มีรางวัลจากสหประชาชาติ (ยูเอ็น) มากสุดถึง 13 รางวัล!


          ช่วงที่พระองค์ขึ้นครองราชสมบัติ เป็นเวลาเดียวกันกับช่วงที่ยูเอ็นก่อตั้งขึ้นพอดี ทุกช่วงเวลาของยูเอ็น ไม่ว่าจะมีการประชุมวาระใด หรือการพัฒนาสิ่งใด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ของคนไทยนั้นก็มักจะเป็นบุคคลที่ยูเอ็นอ้างอิงถึงในเรื่องการพัฒนาเสมอ อีกทั้งยังได้มีการกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก และยูเอ็นยังได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลต่างๆ แด่พระองค์มากถึง 13 รางวัลด้วยกัน ซึ่งมากที่สุดของประวัติศาสตร์ยูเอ็น
          ในช่วงที่โลกยังคงวิตกกับสงครามเย็น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ก็ยังทรงมุ่งหน้าพัฒนาโครงการของพระองค์ต่อไป จนในช่วง 2-3 ปีหลัง ไทยก็ได้เผยแพร่แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวคิดที่เหมาะในการพัฒนาประเทศที่ยากจน ทุนทรัพย์น้อย ซึ่งแนวคิดนี้ ก็ได้นำไปใช้ในการปกครองถึงระดับโลกเลยทีเดียว ประเทศไทยจึงได้มีชื่อเสียง และภาพลักษณ์ที่ดี เป็นผู้นำ เพราะสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำมาตลอดรัชสมัย


          เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว เราในฐานะคนไทย ต้องไม่ลืมสิ่งที่พระองค์ทรงทำมาตลอดรัชสมัยของพระองค์ เราต้องรักษา สานต่อมรดกนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับมนุษยชาติ และเกิดการพัฒนาโลกของเราต่อไป

พอเพียงเพื่อพ่อ ทุกคนก็ทำได้ :)บทความแนะนำ
บทความ "ไลฟ์สไตล์"ประโยชน์ของน้ำส้มสายชู