10 สวัสดิการที่คนทำงานต้องการจากองค์กร

เข้าชม : 498
นางสาวแสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการของจ๊อบไทย (JobThai) กล่าวว่า การจะตัดสินใจทำงานกับองค์กรใดองค์กรหนึ่ง นอกเหนือจากเรื่องผลตอบแทนที่คนทำงานส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกแล้ว ยังพบว่าปัจจัยที่คนทำงานให้ความสำคัญรองลงมาก็คือ "สวัสดิการ"

โดยจากการสำรวจความคิดเห็นของคนทำงานทั่วประเทศ จำนวน 7,420 คน เรื่อง "สวัสดิการที่คนทำงานต้องการจากองค์กร" พบว่า มี 10 สวัสดิการ ดังนี้


1. โบนัส
2. เงินออมพิเศษ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

3. วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย
4. ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวของพนักงาน
5. ประกันสังคม
6. เวลาทำงานที่ยืดหยุ่นได้ (Flexible Hour)
7. ประกันสุขภาพ

8. ประกันชีวิต
9. ค่าล่วงเวลา
10. เบี้ยขยันในขณะที่จ็อบไทยได้ทำการสำรวจฝ่ายบุคคล ในหัวข้อ "สวัสดิการที่องค์กรจัดสรรให้กับพนักงาน" จำนวน 457 คน ทั่วประเทศ พบว่ามีดังนี้

1. วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย
2. ประกันสังคม
3. โบนัส
4. ค่าล่วงเวลา
5. กิจกรรมสันทนาการ
6. ชุดทำงาน
7. ตรวจสุขภาพประจำปี
8. เบี้ยขยัน
9. เงินสนับสนุน เช่น งานแต่งงาน งานอุปสมบท

10. ประกันอุบัติเหตุ"สำหรับข้อมูลข้างต้นจะเป็นประโยชน์สำหรับองค์กรที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารพนักงาน เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นขององค์กร ตลอดจนเป็นการแสดงถึงความใส่ใจที่องค์กรมีต่อพนักงาน โดยเฉพาะในยุคที่เรื่องสวัสดิการของพนักงานมีผลต่อการตัดสินใจเข้าทำงานมากขึ้น ดังนั้นสวัสดิการจึงเป็นเรื่องที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และผู้บริหารต้องหันมาให้ความสำคัญไม่แพ้เรื่องอื่นๆ" นางสาวแสงเดือน กล่าว


บทความแนะนำ

บทความ "ไลฟ์สไตล์"คุณแม่มือใหม่ทานอาหารท้องอาเจียนประโยชน์หยากไย่อาหารตั้งครรภ์วาไรตี้แก้อาการแพ้ท้องบ้านแพ้ท้อง