ต้องรู้!! ลำดับและระยะเวลาครองราชย์แห่งจอมกษัตริย์ของชาวไทย!!

เข้าชม : 338           ราชวงศ์จักรี เป็นราชวงศ์ที่ปกครองราชอาณาจักรสยาม ต่อจากสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือรัชกาลที่ 1 ซึ่งเป็นการเริ่มต้นสมัย "รัตนโกสินทร์" ก่อนจะมีการปกครองต่อเนื่องยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน LadyBKK เชื่อว่าหลายคนทราบดี ถึงระยะเวลาการครองราชย์และปกป้องคุ้มครองลูกชาวไทยมาอย่างยาวนาน เป็นประวัติศาตสตร์แห่งราชวงศ์ กว่า 70 ปีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) วันนี้จึงอยากจะพาเธอทุกคน มาดูกันซิว่าพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีแต่ละพระองค์ ทรงขึ้นครองราชย์นานเท่าใดบ้าง

รัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
ระยะเวลาครองราชย์ 27 ปี (6 เมษายน 2325 - 7 กันยายน 2352)
รัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ระยะเวลาครองราชย์ 15 ปี (7 กันยายน 2352 - 21 กรกฎาคม 2367)


รัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ระยะเวลาครองราชย์ 27 ปี (21 กรกฎาคม 2367 - 2 เมษายน 2394)


รัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ระยะเวลาครองราชย์ 17 ปี (6 เมษายน 2394 - 1 ตุลาคม 2411)
รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ระยะเวลาครองราชย์ 42 ปี (1 ตุลาคม 2411 - 23 ตุลาคม 2453)


รัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ระยะเวลาครองราชย์ 15 ปี (23 ตุลาคม 2453 - 26 พฤศจิกายน 2468)


รัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ระยะเวลาครองราชย์ 9 ปี (26 พฤศจิกายน 2468 - 2 มีนาคม 2477 แต่ทรงสละราชสมบัติ ปี 2478)


รัชกาลที่ 8 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
ระยะเวลาครองราชย์ 12 ปี (2 มีนาคม 2477 - 9 มิถุนายน 2489)
* ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์ในขณะที่พระชนมพรรษาเพียง 8 พรรษา และทรงเสด็จสวรรคตด้วยทรงต้องพระแสงปืน ณ ห้องบรรทม ในพระบรมมหาราชวัง


รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ระยะเวลาครองราชย์ 70 ปี (9 มิถุนายน 2489 - 13 ตุลาคม 2559)
รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน
นับเป็นราชวงศ์อันยิ่งใหญ่ ที่ดำรงหน้าที่ปกป้องสยามให้มีความสุขมาอย่างยาวนานเหลือเกิน :)บทความแนะนำ
บทความ "ไลฟ์สไตล์"หมาบ้าบริษัทในประเทศไทยที่โบนัสดีที่สุดร้อนโบนัสดีที่สุดติดเชื้อบริษัทที่เวินเดือนเยอะที่สุดพิษสุนัขบ้าโรคระบาด