ผลวิจัยชี้ หญิงไทยเลือกอยู่เป็นโสดมากขึ้นทุกปี

เข้าชม : 385
ถ้าผู้ชายไม่ดี ผู้หญิงยอมอยู่คนเดียวดีกว่าผลวิจัยพบ #ผู้หญิงไทยเลือกอยู่คนเดียว เพิ่มขึ้นทุกปี สาเหตุ  ความไม่ซื่อสัตย์ และแอบไปรักกันเอง

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ทำไมผู้หญิงไม่แต่งงาน แล้วผู้ชายหายไปไหน

พบว่าผู้หญิงไทยจำนวนหนึ่งเลือกที่จะอยู่คนเดียว (แต่งงานช้าลง ครองโสดเพิ่ม หย่ามากขึ้น และเลือกไม่มีบุตร) โดยสาเหตุส่วนหนึ่งที่อาจเป็นไปได้ในการศึกษานี้ เป็นผลมาจาก ความไม่สมดุลระหว่างเพศชายกับเพศ

หญิงตามอัตราการเกิด

รวมถึงอัตราการลดจำนวนลงที่เพิ่มขึ้นของชายไทยในประเทศ : ผู้ชายบางส่วนที่หายไป เนื่องจากมีอายุขัยเฉลี่ยน้อยกว่า  ทำให้เกิดความไม่สมดุลในตลาดการเลือกคู่ครอง (ทั้งจาก

อุบัติเหตุ แอลกอฮอล์ โรคเอดส์) เพราะจากการศึกษาในปีนี้พบว่าหญิงที่มีอายุระหว่าง 65 ปีขึ้นไปจำนวน 3,625,336 คน ในขณะที่เพศชายมีจำนวน 2,830,418 คนอีกทั้งวัฒนธรรมเรื่องของความชอบทางเพศของชายไทยที่มีมากขึ้น การอยู่เป็นโสดของเพศหญิงจึงเพิ่มมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในบทบาท และการมีสถานภาพสูงขึ้นของตน ในสังคมที่สามารถพึ่งพาตนเอง

ได้ในทางเศรษฐกิจ มีความเป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเอง มีการศึกษาสูงขึ้นและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานไม่ด้อยไปกว่าผู้ชายเรามาดูกันดีกว่าว่า เพราะสาเหตุอะไรบ้าง ที่ทำให้ผู้หญิงไม่อยากแต่งงานเพิ่มมากขึ้น

ผู้หญิงยุคใหม่ทั้งเก่งและมีความสามารถ ทั้งสวย รวยและดูแลตัวเองดีได้ไม่แพ้ผู้ชายด้วยซ้ำ เคยเห็นไหมสาวๆ บางคนกำลังจะมีอนาคตที่ดีในหน้าที่การงาน แต่หากวันหนึ่งช่วงวัยของเธอเข้าสู่วาระที่พร้อมจะแต่งงานแล้ว

แต่หากหัวใจเธอกลับมีเหตุผลต่างๆ นานาเรื่องความไม่พร้อม


บทความแนะนำ
บทความ "ไลฟ์สไตล์"เรื่องที่ไม่ควรเสียดายข้อคิดกำจัดกลิ่นตัวกลิ่นตัวแรงหนักใจ