ไม่อยากมีทุกข์ เลิกด่วน!! 7 นิสัย ของคนที่ไม่มีวันมีความสุข!!

เข้าชม : 821
วันนี้ขอนำการบรรยาย เรื่อง "เมื่อความสุขนำ ความสำเร็จทะยาน" โดย คุณบัณฑิต-คุณแมรี่ อึ้งรังษี บางส่วนที่ให้ข้อคิดที่ดีและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับทุกคนเพื่อพิจารณาตนเองว่ามีความสุขหรือไม่ เพราะความสุข เป็นปัจจัยที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จได้

1. มีทัศนะคติว่าชีวิตมันยาก


การมีทัศนคติว่าชีวิตมันยาก ต้องต่อสู้ ดิ้นรน ตะเกียกตะกาย จะตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์ตลอด2. ไม่เชื่อใจคนอื่น

คิดว่าคนส่วนใหญ่ไม่น่าเชื่อถือ มีทัศนตติต่อคนอื่นแบบติดลบ ไปหมด

3. มองโลกแง่ลบ

ทุกเรื่องจะหาแต่เรื่องตำหนิได้ตลอดเวลา4. ชอบนำเอาตัวเองไปเปรียบกับคนอื่น

ชีวิตมนุษย์เราแต่ละคนถูกสร้างขึ้นแบบมีเอกลักษณ์ การเปรียบกับคนอื่นทั้งที่สูงกว่าและต่ำกว่าตนเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง มักเป็นคนขี้อิจฉา เมื่อเห็นคนอื่นได้ดี

5. ต้องการควบคุมทุกอย่าง

คนประเภทนี้หาความสุขยาก เพราะจะควบคุมคนอื่นให้เป็นไปตามที่ตนคิดไม่มีความยืดหยุ่น ในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยากจะถูกคนจะต่อต้าน และเหตุการณ์ไม่เป็นไปดังใจคิด และเป็นทุกข์6. มองอนาคตด้วยความหวาดกลัวและวิตกกังวล

เรียกคนประเภทนี้ว่า วิตกจริต กังวลกับอนาคต และมองโลกในแง่ลบ แง่ร้าย น่าสังสารที่สุด คนที่กังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง เหมือนคนที่ต้องจ้่ายดอกเบี้ยล่วงหน้า ทั้งๆที่ยังไม่ได้เงินต้นมาเลย

7. ชอบซุบซิบนินทาหรือบ่น

คนประเภทนี้จะพยายามทำให้ตัวเองดูดีในสายตาคนอื่น เพราะเขาชอบคิดว่าคนอื่นๆ ก็ชอบซุบซิบนินทาว่าคนอื่นเหมือนพวกเขาท้ายที่สุดเขาทุกข์กับชีวิตเขาเอง         จะเห็นได้ว่าคนที่มีอุปนิสัยเป็นทุกข์มักจะโทษผู้อื่น หรือโทษสถานการณ์ตลอดเวลา ลองพิจารณาดูว่าจากทั้ง 7 อุปนิสัยของคนไม่มีความสุขนี้ มีข้อใดบ้างที่เหมือนเรา ถ้าเราอยากเป็น "คนมีความสุข" ก็ต้องเลิกนิสัยเหล่านี้ แล้วทดแทนด้วยนิสัยใหม่ๆ ที่ตรงข้าม นิสัยใหม่สร้างได้โดยตรวจสอบแล้วปรับเปลี่ยนทัศนคติและวิธีคิดต่อเรื่องนั้นเสียใหม่ ถ้าเปลี่ยนนิสัยแล้วมีความสุขเพิ่มขึ้น สิบเท่า คุณชอบไหม?
บทความแนะนำ

บทความ "ไลฟ์สไตล์"สุขภาพวิธีเก็บรักษาพริกเคล็ดลับเก็บพริกท่องเที่ยวพักผ่อนผ่อนคลาย