อย่าทำอันตราย!! 4 ข้อ อย่าทำก่อนเข้านอน

เข้าชม : 706
        เวลาที่เราจะนอน แน่นอนว่าทุกคนต้องมีกิจกรรมที่ทำก่อนนอนกันอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นกินนม ดูทีวี เล่นโทรศัพท์ อ่านหนังสือ แต่มีพฤติกรรมที่เรามักทำอยู่ 4 อย่าง ที่ไม่ควรทำก่อนเข้านอน ไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง!

1. นอนพร้อมกับนาฬิกา        :เพราะว่าเวลาที่นาฬิกาเดินอยู่ มันจะปล่อยพลังงานบางอย่างออกมา ซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพระยะยาวรู้อย่างนี้แล้วก็อย่าใส่นาฬิกาข้อมือนอนเลยนะ

2. หลับคาโทรศัพท์มือถือ        :ไม่ใช่แค่การหลับคาโทรศัพท์มือถือแต่รวมไปถึงการวางโทรศัพท์มือถือไว้ใกล้ ๆ ตัวด้วย เพราะมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ระบุว่า โทรศัพท์มือถือจะปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งมันจะส่งผลต่อระบบประสาทโดยตรงของคุณ

3. ไม่ล้างเครื่องสำอางค์ก่อนนอน        :การหลับทั้ง ๆ เครื่องสำอางยังคาอยู่ที่ผิวหน้านั้น จะก่อให้เกิดปัญหาด้านผิวในระยะยาว


4. ใส่ยกทรงนอน        :นักวิทยาศาสตร์ชาอเมริกันค้นพบว่าการใส่ยกทรงนานเกอน 12 ชั่วโมงจะเป็นการเพิ่มอัตรเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งทรงอกได้
บทความแนะนำ

บทความ "ไลฟ์สไตล์"แก้ปัญหาตดเหม็นตดเหม็นไส้เน่าผายลมทำไมตดเหม็นจับโกหกกินอะไรตดเหม็นเหม็นพูดโกหกโกหก